REKONEKTIVNÍ OŠETŘENÍ  |  KRANIOSAKRALNÍ OSTEOPATIE  |  MASÁŽE

Roman Michna

Telefon

+420 603 892 891

E-mail

roman@studiosolaris.cz

Setkání srdcí

Setkání Dr. Erica Pearla a Frederica Ponzlova neovlivnilo pouze jejich životy, nýbrž i životy miliónů dalších lidí na planetě, včetně mě. Vznikla kniha The Reconnection – návrat k léčivé energii, která dává návod jak čerpat z širokého spektra energie, světla a informací, jenž nám byly dříve nedostupné. Skrze ústa Frederica, jenž byl pacientem Dr. Pearla, přicházely pokyny, jak s touto „energií“ zacházet. Vlastně to bylo pouze 6 vět, které se neustále opakovaly a po jejichž významu Dr. Pearl pátral.  Blíže o tom píši v článku „Návrat domů“. O mnoho let později Dr. Pearl znovu vyhledal Frederica Ponzlova a uskutečnili sérii ošetření se záměrem získat více informací. Bytost či entitu, která promlouvala skrze ústa Frederica, nazvali Šalamounem. Ze záznamu těchto sezení vznikla celá kniha, která vyšla v roce 2013 a nese název Šalamoun promlouvá.
Tato kniha se stala do velké míry mou vlastní „Biblí“. Neustále, již přes 10 let, ji  pročítám tam i zpět, a objevuji nové vrstvy těchto sdělení. Zároveň s tím, jak plyne čas, nabývají tyto věty na čím dál větším významu, protože můžeme sledovat, kudy se společnost vyvíjí. Šalamoun klade důraz na spojení, na setkávání lidí a varuje před izolací a rozdělováním.

 

Z mého pohledu, velký zlom nastal v období před pár lety, kdy byly pod záminkou ochrany před virovým onemocněním zaváděny přísná pravidla.  Mohli jsme sledovat, že to, co pozvedá a posiluje člověka a na úrovni akupunkturního, imunitního a nervového systému jej vyživuje, bylo zakázáno nebo výrazně omezeno. Zejména setkávání a sdílení,  potažmo kultura, sport, vzdělání, cestování. Došlo ke zpřetrhání vazeb, které se obtížně zpětně navazují a k nuceným změnám životního stylu, které se již v mnoha případech nevrátily do původní podoby. Znám případy dospívajících, kteří dříve společně chodili na hory, sportovali a nyní po sérii restriktivních „opatření“ zůstávají doma ve svých mindrácích a fobiích u obrazovek digitálních zařízení. Došlo k  masivnímu zavádění něčeho, co se nazývá práce z domu, tzv. home-office, a je to vysvětleno úsporami na nájmech kanceláří, topení a jiné efektivnosti, včetně ekologie, jelikož není třeba někam dojíždět a spotřebovávat energie. Zavedly se online rozhovory, online semináře, webináře. Z digitálních zařízení se na nás hrne kvanta informací. Lidé tak zůstávají čím dál častěji doma a nemusí se ani převléci z tepláků, nakonec i jídlo a nákupy se dají objednat až do domu. Zábavu zajistí předplacená kabelová televize. Platbu řeší digitální měna a jelikož každý měsíc na účtu přistane částka, vše je v naprostém pořádku. Jen přibývá úzkostí, depresí, fobií a sebevražd…. !

 

Nyní zkusím v krátkosti nastínit o co se zde jedná. Lidské srdce je sídlem duše, a zároveň místem, které generuje elektromagnetické vlny, tedy pole. Toto pole nejenže obklopuje člověka, nýbrž i zasahuje do prostoru.  Nám známé EKG lze například měřit už ze vzdálenosti 90 cm od těla (Mercogliano a Debus, 1999). Elektromagnetické pole srdce má dosah zpravidla 2 až 4 metry. Může mít však až 8 a více metrů. Jde o to, na jaké úrovni vědomí, potažmo emocí, se člověk nachází. Strach v nás působí stažení, schoulíme se a stejně tak i energie srdce se stáhne. Na mapě vědomí vykazuje hodnotu 100.  Naopak láska prozařuje prostor daleko a její hodnota činí 500 (zde jen připomínám, že tabulka je logaritmická, tedy čím výše v ní jsme, tím má bod větší hodnotu).  Ve skutečnosti je elektromagnetické pole srdce, jak dokazují měření, 60 x silnější ve stavu klidu než-li elektromagnetické pole mozku a ve stavu vzrušení 1000 x silnější. Dosah elektromagnetického pole srdce je 100 x větší než u mozku. Velmi důležité je také pochopit, že to jaký postoj zaujmeme k vnějším událostem, jakou emoci prožijeme, taková bude převládat v poli a z tohoto pole následně čerpá mozek informace a tím vytvoří pro nás určitou projekci reality, tedy naše pojetí a vidění světa. Což tedy znamená, že v našem životě závisí vše na našich reakcích, ať už reagujeme na cokoliv (Mercogliano a Debus, Karl Pribram).  Více těchto a podobných informací, lze nalézt například v knihách Andrey Homolové.

 

 

K čemu jsem chtěl dospět je to, abychom si uvědomili, že setkávání lidí, je ve skutečnosti setkávání srdcí! Tato srdce vzájemně interagují, vyměňují si informace a hlavně si pomáhají. Elektromagnetické pole srdce člověka, který vysílá vlny lásky, hluboce léčí všechny lidí, kteří se s ním byť i nevědomě setkají. Třeba osoby, které jsou spoutány strachem a úzkostí. Stačí, aby se potkaly s energii vysokých vibrací lásky a dochází k automatickému přelaďování a léčení. Známe termín „milost mistra“ – kdy žáci duchovního mistra pouze v tichosti spočívají v jeho poli, aniž by bylo cokoliv řečeno, přesto však dochází k navyšování osobních vibrací žáků. Touto energií vyzařování léčil již Ježíš, dále pak například  Bruno Gronning nebo David Hawkins. Ti dokázali generovat velmi silná transformační a léčivá energetická pole. V menším to známe i z běžného života, kdy je nám v přítomnosti jistých lidí jednoduše dobře a uvolníme se.  Je tedy na nás, abychom aktivně vyhledávali setkávání a nenechali si pod různými záminkami vnucovat rozdělování a izolaci. Člověk je bytost pohodlná, rád předává rozhodování o sobě druhým,  a také je člověk od přírody naivní, důvěřující autoritám (ti první byli rodiče a zde jsou kořeny našeho naprogramování). V tomto světě  jsme si vypěstovali jistou hierarchii autorit a ty dostávají ve veřejném prostoru slovo.  V rámci systému zde mají za úkol prosazovat jisté tendence, které se plíživě vtírají do našich životů, a které pod příslibem lepšího a jednoduššího života naivní a pohodlná bytost ráda příjme.  Je však potřeba si uvědomit základní pravdu, která zní:  Zlo je sladké, pravda je přísná!

 

Nerad bych byl považován za zpátečníka a bojovníka proti technickému pokroku. Ten zcela jistě vítám, ovšem je potřeba si uvědomit, že ohlédneme-li se zpět, zásadní vynálezy byly vždy použity k získání převahy nebo ovládnutí většiny. A zde nejde o nic menšího, než-li o naši energii, svobodu a také zdraví. Ve společnosti narůstá počet psychicky nemocných. Smutné prosincové události z Prahy má na svědomí právě takový jedinec, který byl zcela odtržen od základních lidských hodnot a řízen vnitřním potlačeným přetlakem, tedy traumatem. A za své pocity formou projekce klasicky obviňoval okolí, kterému se mstil.  Dnes má bohužel mnoho dětí a dospívajících své psychology či psychiatry a ti, kteří jej ještě nemají, musí čekat někdy až půl roku na termín. Třetina deváťáků by potřebovala psychologickou péči a polovina vykazuje tzv. zhoršený well-being (osobní pohoda). Na to navazuje sebepoškozování s poruchami příjmu potravy. Tato čísla uvádí Národní ústav duševního zdraví.

 

Klíč k našemu štěstí, díky špatně fungujícím rodinám a vadnému hodnotovému systému uvnitř, ovládaném reklamou a srovnáváním v rámci společenské prestiže,  vnímáme často někde mimo sebe, v nějakém produktu, člověku, společenském statusu či události. Digitální svět je sponzorován a ovlivňován reklamou, která potřebuje upoutat pozornost a prodat, zatímco naše mysl  (ego) se programuje na porovnávání a srovnávání. A zde se nachází příčina deprese a motivy pro sebevraždy. Jde o frustrovanou a nenaplněnou touhu. Vše ve vnějším světě automaticky podléhá změně, později zkáze a ztratím-li to, co mě má zvnějšku udělat šťastným, přichází prázdnota a vytrácí se smysl života! Vidím-li štěstí někde mimo sebe, v jiném čase než nyní, tedy v budoucnosti, v jiném člověku, produktu či statusu, zadělávám si na problém, protože dříve či později o to tak či tak přijdu.

 

Psycholog Pjér la Še´z na jedné přednášce vyslovil  po rozhovorech s dospívajícími poměrně zásadní zjištění. Každá generace, včetně té naši, žila lepší životy než-li byly životy rodičů. Nyní je zde však poprvé generace dospívajících, kteří nežijí lepší životy, než-li jsou životy jejich rodičů. A troufám si říct, že je to právě díky tlaku na výkon a rychlost, pod kterými dospívají. Díky informacím, které se na jejich nezralou nervovou soustavu již od dětství hrnou a díky tomu, že jejich rodiče jsou tímto tlakem a rychlostí hnáni k tomu, že na děti mají méně času a tento čas je tráven méně kvalitně,  právě díky oné roztěkanosti z přemíry informací a strachu z obav, pomocí kterého se zde manipuluje. Rozpadají se rodiny, protože jsme vedeni k povrchnějším hodnotovým systémům a rychlému jednání. Není dostatek vůle naslouchat, snižuje se míra tolerance a ochoty situaci řešit.

 

Ještě nikdy v historii planety se negativní informace nešířily tak rychle napříč světem, jak je to nyní. Dříve si lidé přečetli ráno v novinách, pokud se k nim dostali a měli čas je číst,  co se stalo včera nebo v uplynulých dnech. Nyní v přímém přenosu můžeme sledovat válečné konflikty, teroristické činy, popravy, přepadení, nehody a přírodní katastrofy ze svého digitálního zařízení, které nosíme stále připojeno k síti v kapse a které nás neustále upozorňuje na to, abychom něco nezameškali. Reklama využívá strachu a negativity, protože je pro mysl přitažlivější, dává jí přednost. Naše přežití bylo v dávných dobách závislé právě na zvýšené ostražitosti. Informace o možném ohrožení tudíž měly přednost před těmi opačnými. Mysl na sebe negativitu nalepuje jako suchý zip. Toho využívají média, které potřebuji sledovanost, aby prodaly více reklamy. Kruh se uzavírá, my se otupujeme, svět vnímáme jako strašné nebo beznadějné místo. Ztrácíme schopnost komunikace, naslouchání a přibývá roztěkanosti a hyperaktivního chování u dětí, které časem spolu s rostoucí silou přerůstá v agresivitu.

 

U všeho platí hranice mezi dobrým sluhou a zlým pánem. Ne jinak je to v případě digitálních technologiích, internetu a využívání umělé inteligence. Potíž nastává ve chvíli, kdy se ona většina (80%) populace,  nachází v nízkých úrovních vědomí.  Dle Hawkinsonovy tabulky úrovní vědomí pod 200. A protože technologický pokrok jde kupředu rychleji, než-li se vyvíjí kolektivní úroveň vědomí společnosti, je s těmito vymoženostmi takto zacházeno. Chytlavost a vtíravost, která se schovává pod pojem „intuitivní“, láká naši mysl a ta je již lehce programována.  Zdá se, že přichází pro lidstvo zásadní doba. Buď dojde k probuzení kritického množství „spících“ a kvantovému skoku na úrovni kolektivního vědomí řádově o mnoho pozic (teorie sté opice), a nebo směřuje lidstvo do záhuby. Věřím v tu první možnost, protože vnímám a cítím velkou pomoc a podporu, třeba těchto nehmotných bytostí jako je Šalamoun i jiných „přátel a podpůrných energií“.

 

Pro mě byl zásadní rok 2010, jak píši v již zmiňovaném článku Návrat domů, kde se mimo jiné svěřuji i se sděleními „přátel“, kteří mě oslovili skrze ošetřovaného a i zde bylo cítit mnoho naděje, totiž že: „Planeta pozvolna dochází do období potřebné selekce. Zdraví budou zdravější a silnější. Nemocní, čili NE-mocní budou odcházet. Nemají moc/vůli zůstat.“   Hovoří se zde o ztrátě moci. Dle mého je součástí této ztráty i ochota odevzdat svou vlastní moc a energii druhým. Také potlačovat svou intuici a odpojovat se od ni. Děje se to formou rozptylování prostřednictvím moderních digitálních vynálezů.

 

 
V závěru bych tedy konečně ocitoval onen zásadní text Šalamouna z roku 2013, z knihy Šalamoun promlouvá ze čtvrté kapitoly, nesoucí název:  Náš instinkt je souhrnem všeho, co je.

 

  „….chci zdůraznit spojení, která všichni máme. Posilujte je. Bez nich jsme ztraceni. Dnes jsou velké tendence, abychom se izolovali. Virtuální realita, virtuální sex, informační technologie. Všechno tohle má za cíl odtrhnout nás všechny od sebe. Uvidíte, že v této technologii dojde k povstání. Ale to je založené na strachu. Přenosné nemoci, zločin… Brzy už nebudeme vylézat ven. Ale to musíme – musíme být otevření. Existuje tu společné poslání. Tímto posláním je v zásadě dosáhnout tak daleko, jak jen můžete. Je to velmi důležité. Tento kontakt, tato interakce, je místem, kde se vyměňují informace, a to více než ve slovní rovině. Vyměňuje se tady energie. Pokud je kvalita energie vysoká, vymění se. A vykvete v jiném člověku. A nejedná se o vyřčená slova. Jde o záměr…..“

 

Zdroje:

 

Známe se celé věky – Andrea Homolová
Šalamoun promlouvá –  Dr. Eric Pearl a Frederic Ponzlov
David Hawkins – Vzestup po úrovních vědomí