Ceník

 

Svůj čas a práci si cením na 600 Kč/hod.  Kraniosakrální ošetření trvá zpravidla 50 min + 10 min necháváme na usazení.  Někteří lidé žádají více času, případně konzultaci, je možno se takto samozřejmě dopředu domluvit. 

Nové zájemce o ošetření (kraniosakrální či rekonektivní) je dobré upozornit na fenomén zvaný Hugo. Jedná se o nevědomý odpor k terapii, který se projevuje tím, že podvědomí brání pokračovat v práci na sobě a ve vnitřních změnách. Vytváří situace typu:  “nemá mi kdo pohlídat dítě, psa”, “onemocněl jsem”, “šéf mě nepustí z práce”, “pokazilo se mi auto, nemám peníze” apod., které narušují časový plán ošetření a nebo dokonce tlačí člověka dezertovat z terapií. Nejsilněji se projevuje v samotném počátku, před prvním, druhým nebo třetím ošetřením. Doporučení: Huga nejlépe oslabíme tak, že se s ním seznámíme, víme o něm a předplatíme si dopředu několik termínů. Tyto termíny jsou pevně dané a nelze je přesunovat či rušit.

 

Za zrušení ošetření či masáže do 24 hodin před smluveným termínem si účtuji částku dle vyhrazeného času.  Děkuji za pochopení.

č.ú. 156859356/0600

Akceptuji benefity: Benefit plus, Sodexo, Unišek, Edenred, Gusto