Úvod

Vítám Vás na svých stránkách.

Naše tělo má dokonalou schopnost regenerace a samoregulace. Když je tělo zdravé je pružné a tekuté. Náš život je neustálou interakcí s vnějším světem. Vše, co během dne zažijeme, se v noci zpracovává a buňky během spánku regenerují. Ráno se pak probouzíme odpočatí a jdeme zase čile vstříc dalšímu životu. Mnohdy to tak však není. Jakýkoliv stresor – metabolický, fyzický či psychický, narušuje regeneraci a naopak vytváří vzorce, které se pak snaží tělo vystředit a izolovat jejich negativní vliv. Vznikají tak podmíněné vzorce. Ty narušují tekutost a pružnost těla, narušují původní biodynamické principy a z tekutin se stává „gel“, který dál a dál tuhne. Vzniká pak asynchronicita, stažení , je narušena funkce orgánů a celého tělesného systému. Léčivé zdroje a schopnosti těla jsou zablokovány. Tělo se snaží ze svých rezerv z posledních sil osvobodit z nově získaných a zafixovaných vzorců, ovšem to jej dále a dále vyčerpává. Vzniká nemoc a podle typu zadržované energie buď fyzická nebo psychická. Mým záměrem je najít místa na těle, kde dochází k blokádám a pomoci tělu uvolnit je z jejich sevření, vrátit se zase zpět k matrici přirozené tekutosti a pružnosti fyzického těla i nervového systému. Více o mé práci se můžete dozvědět v sekcích „o terapii“ nebo při osobním setkání 🙂

Zároveň jsem založil stránku “články”, kde naleznete mé poznatky o traumatech, srdečních arytmiích a dalších tématech.

Aktuality:

15.11.2018.  můj poslední letošní příspěvek “Vitamin D – D jako deficit”  naleznete v sekci články.

11.9. 2018.  v sekci “články” naleznete můj nový příspěvek. Tentokrát na téma “Otec nebo tatínek ?”

26.4. 2018 se uskutečnila má přednáška o rekonektivním léčení a kraniosakrální osteopatii v kopřivnické Divotvůrně. Děkuji Dominice Orságové za uspořádání této akce a všem návštěvníkům, kteří se jí v hojném počtu zúčastnili a vytvořili příjemnou atmosféru.