REKONEKTIVNÍ OŠETŘENÍ  |  KRANIOSAKRALNÍ OSTEOPATIE  |  MASÁŽE

Roman Michna

Telefon

+420 603 892 891

E-mail

roman@studiosolaris.cz

Cesty komunikace

Po zveřejnění posledního článku na webových stránkách, nesoucího název „Síla sdělení, „pojednávajícího o dvou důležitých poselstvích pro ošetřovanou paní R. (ale i pro nás) se několik lidí tázalo: „Jak to, že někdo získá informace takovým způsobem a někdo ne?“

Odpověď je jednoduchá a to… NEVÍM. Mohu se však alespoň domnívat.  Za posledních 13 let zkušeností a již několika tisícovek sezení a ošetření jsem díky souvislostem, které pozoruji, nabyl alespoň určitou představu. Dle mého názoru se zde odvíjí podobný princip komunikačních cest, jakým je vedeno vědomí (duše) po opuštění fyzického těla. Víme, že vědomí směřuje ke Zdroji, respektive do určité roviny, kam dle své kvality (vibrací) patří. Posmrtný svět je mnohaúrovňový a lze na něj aplikovat Mapu vědomí lidstva, jak o tom hovořil její autor David R. Hawkins. Mapu vědomí lidstva sestavil na základě svých prožitků. Stalo se tak poté, co se jeho vědomí po osvícení stabilizovalo na velmi vysoké úrovni (992) a poté co v meditacích jednotlivé úrovně léta procházel.  Využil tak i své letité zkušenosti lékaře a psychiatra, díky čemuž byl schopen přesně pojmenovat psychologické tendence mysli/ega, zároveň její omezení a překážky na jednotlivých úrovních.  Následně byla Mapa vědomí prověřována 25 let technikou svalového testu, různými lidmi na různých kontinentech, v mnoha desítkách tisíc kalibrací a měření. Posléze, v roce 1995,  byla tato práce a Mapa vědomí lidstva představena světu  ve vědecké práci, jejíž název zněl v překladu „Kvalitativní a kvantitativní analýza a určování úrovní lidského vědomí“. Široká veřejnost byla s tématem seznámena v témže roce v knize Moc versus Síla.  Mimo jiné, jde tedy i o to, že každý sám sobě dle svých záměrů a skutků, tedy vibrací, určuje kam bude po odložení fyzického těla směřovat. Zde nalézáme opravdovou spravedlnost a z toho důvodu, jak hovoří osvícení učitelé a velcí mistři, není potřeba na pozemském světě nikoho soudit a trestat. Každý směřuje sám sebe do patřičných sfér, které však nepodléhají času. V křesťanské náboženské terminologií, to co nalézáme v horní polovině tabulky, je nazýváno úrovněmi „nebe“, to co se nachází v dolní polovině tabulky, je pojmenováno úrovněmi „pekla“.  Prožitek této bezčasové zóny, již bez „filtru“ mysli-ega,  je tedy velmi  intenzivní a nelze se mu vyhnout. Jde o konfrontaci s vlastní subjektivní pravdou či nepravdou, ve které člověk žil.

 

 

Různé duchovní systémy a filosofie napříč věkem „vyšlapaly“ různé cesty pro své  následovníky. Ty vedou k jednomu cíli.  Buddhista jde cestou Buddhy či Lámů a ke Zdroji směřuje danou rozpoznanou cestou.  Křesťan jde zase cestou, kterou prošlapal Ježíš, panna Marie či jiní svatí. Svůj způsob cesty volí hinduisté, muslimové apod. Jiní lidé zase potřebuji dle své víry anděly, jiného převádějí  zesnulí předci, které milovali, apod.  Jde tedy o různé cesty.

 

Tyto komunikační cesty, zdá se, fungují i při rekonektivním ošetetření. Na začátku je potřeba sdělit, že neexistuje nějaké povedené či nepovedené, lepší či horší sezení. U ošetření jde o přenos informací a ten proběhne vždy, pokud to jednotlivec dovolí, pokud „otevře dveře“ !!! Dokonce není potřeba ležet v klidu a tichu na lehátku. Propojení se může odehrát i když s člověkem pouze sedíme v místnosti. (viz. článek Setkání s duší)  Frekvence lze cítit celým tělem, není potřeba ani rukou. Praktikanti jsou tedy  ladičky a nestaráme se o ovlivňování toho co se děje. To přenecháváme mnohem větší Inteligenci. Ošetření v klidu a tichu se však děje, protože můžeme určité procesy rychleji zvědomit. Naučil jsem se v procesu využívat i principy kraniosakrálního ošetření, díky kterému dojde k „přesnějšímu zaměření“ a nalezení „plnících míst“. Podobně, jako když potřebujete naplnit formu, je potřeba najít otvory. To jsou místa, kde člověku zpravidla uniká energie, kde má oslabeny orgány a tato místa je potřeba zacelit a harmonizovat. K tomu se používají světelné informace rekonektivních frekvencí.  Jak jsem psal, vždy dojde k otisku do DNA a informačního pole člověka. Zvědoměním však můžeme přenést sdělení rychleji do praxe než-li se to děje podvědomě.

 

Komunikační cesty jsou tedy různé. Naprosto většina lidí vnímá alespoň u jednoho ze základních 3 ošetření pocity brnění, střídající se pocity tepla a chladu, natahování těla a často také dochází k čištění mysli. Jde o proces, kdy chaoticky naskakují různé obrazy, postavy a děje ze života člověka, které nemají zdánlivou souvislost a nelze je zachytit. Tak rychlý spád mají. Jde ve skutečnosti o „zvracení mysli“ uvolňující nadbytečný obsah, který nemá pro naše životy zásadní důležitost a je zatěžující. Zde jen zdůrazňuji, že naše mysl není mozek, nýbrž celé tělo.  Velmi časté je také vidění barev a různých obrazů. Mnohokrát se stalo, že určitá daná osoba k člověku hovoří, či jen udělá nějaké gesto, které však ošetřovanému zapadne do jeho životního příběhu. Když ne hned, tak časem.  Zajímavé je, že někteří lidé, aniž by se znali, popisují stejné osoby mající stejná jména či popisují stejná symbolická zvířata.  Znovu to tedy shrnu. Jsou lidé jejichž komunikační kanál a přístupová cesta k nim je „andělská“. Člověk věří v anděly a tak se mu zjevují a skrze ně je k nim promlouváno. Jiní lidé se hlásí k určitému náboženství či filosofickému směru a je použita tato řeč či symboly, kterým rozumí. Jiní lidé věří v mimozemské civilizace a tak se jim zjevují tyto bytosti, které předávají poselství. Někteří jsou zase čistě racionální, zaměřují se na hmotu a neexistuje pro ně nic, co nelze vidět. Tito lidé pak mohou vnímat čistě fyzické vjemy přes své tělo.  Jde o to, jakou vlastní přístupovou cestu máme nejvíce otevřenou. Zde v závěru snad jen vzpomenu, jak bylo zmiňováno v článku Návrat domů, že mě osobně byla tato komunikace zapovězena. Při vlastních ošetřeních a procesu osobního znovunapojení, jsem kromě jednoho mírného pocitu houpání,  nevnímal, neviděl a neprožil nic.  Jako by mi byly tyto zkušenosti odepřeny, snad abych mohl být příkladem toho, že i bez těchto prožitků celý proces funguje, nebo proto, abych byl neustále překvapován či díky mé tehdejší přílišné racionalitě?

 

Rád bych zde zmínil ještě jeden nový poznatek . Paní R. během ošetření získala dvě  poselství, neustále se opakovaly dokola až do momentu, než mi o nich řekla a já je zapsal. Pak se přehodila „výhybka“ a komunikační kanál se přepnul. Ten první kanál charakterizovala jako teplý, laskavý, milující, doslova od Boha. Druhý kanál popsala také jako dobrý, ale úplně chladný. Myslíme pociťováním teploty. Jako by pocítila chlad Vesmíru a v místnosti se objevilo několik „bytostí“, které ji v prvé řadě sdělily, aby se nebála a pak začaly na těle pracovat. V první fázi, jako by se „vyučovala“ a byla to psychologicko-spirituální práce s vědomím a myslí člověka, v druhé fázi se pracovalo čistě fyzicky na těle a jeho léčení skrze „přátele“, jak je nazývám. Obdobně se to odehrálo před pár dny u další klientky. Ta mě navštěvovala před několika lety, kdy řešila velkou únavu z náročné manažerské práce ve velké firmě, kde se ji příliš nelíbilo. Jednoduše nebyla šťastná.  Věci se daly do pohybu a přišla nabídka z jiné společnosti, ve které nyní pracuje a je velmi spokojená.  Nyní se vrátila s gynekologickými obtížemi spojenými s menopauzou. První půlka sezení byla „energetická“, jak ji nazvala,  následně došlo ke změně a začala práce na těle.  Při ošetření pánve měla pocit, že ji byly vyňaty vaječníky, pak se na nich „pracovalo“ a následně byly opatrně vráceny zpět. To vše vnímala jako velmi příjemné.

 

Po třinácti letech, kdy vše probíhalo vždy čistě jednou komunikační cestou, na jedné rovině,  jsou to první zkušenosti s použitím více komunikačních kanálů během jednoho ošetření. Řekněme, že probíhá jakési přepínání.  Pro mě je to nová a zajímavá informace. Udivuje mě, jak je vše přesně dávkováno, jak se naše poznání může rozvíjet v momentě kdy dozrajeme a že zde patrně neexistují žádné hranice.  V závěru jen napíši, že paní R. po měsíci přišla na naše druhé setkání a byli jsme překvapeni další velmi silnou komunikací a opět krásnými verši.  Rád bych o tom brzy také napsal.  Přeji pěkné dny.

 

Zdroje dalších a podrobnějších informací:

 

Moc versus síla – David R. Hawkins
Vzestup po úrovních vědomí – David R. Hawkins
The Reconnection – Dr. Eric Pearl
Šalamoun promlouvá – O návratu k léčivé energii – Dr. Eric Pearl a Frederick Ponzlov