REKONEKTIVNÍ OŠETŘENÍ  |  KRANIOSAKRALNÍ OSTEOPATIE  |  MASÁŽE

Roman Michna

Telefon

+420 603 892 891

E-mail

roman@studiosolaris.cz

Prosinec

Tento prosinec vnímá mnoho lidí jako velmi těžký. V posledním příspěvku jsem zmiňoval nemoc, typu nachlazení či chřipky, co by projevem čištění vnitřní nahromaděné negativity.  Nyní od začátku prosince si můžeme všimnout přeplněných ordinací lékařů, front v lékárnách, velké absence ve školách apod.. Jednoduše značná část společnosti prochází nemocí. Další část lidí  se cítí bez energie, ztracena, cítí „osamění“ a prochází propady nálad.   Má žena, zdravotní sestra pracující u zubní lékařky, hovoří o tom, že přicházejí lidé v nezvykle velkém počtu s akutními stavy, kdy najednou „bouchá“ to, co se léta neřešilo, co lidé zanedbávali či odkládali.  Co se děje?

 

Pociťoval  jsem razantní  změnu v energiích na přelomu listopadu a prosince. První polovinu prosince jsem vnímal já osobně také jako velmi těžké období, kdy bylo potřeba šetřit energii, méně sportovat, nechat procházet vlny negativity a hodně se uzemňovat. I práce s lidmi, kteří mě navštěvují, má jiný charakter. Nyní ošetření a sezení probíhají tak, že rozhodně nejde o výlety do jiných sfér, ale naopak o uzemňování, kotvení, čištění těla i mysli. Lidé hovoří o tom, že ztratili stabilitu, spojení, směr a ten lze nalézt pouze tak, že zastavíme a hlouběji se propojíme se Zemí. Takové zastavení může být poměrně dlouhé a mnohdy si také vynucuje ukončování. Například nefungujících vztahů, nedodělaných a odkládaných záležitostí, dluhů vůči sobě apod. Tudy nám totiž uniká velké množství energie. Například dobře neukončená událost nám bere tolik energie, co nás stála celá událost. A naopak správným ukončením lze dosáhnout velkého přílivu energie. To se týká veškerých našich záležitostí.

 

Na přelomu listopadu a prosince započalo období, které bude trvat do 6. ledna 2024. Jde o příliv „světelné energie“, která má mnohem větší intenzitu, než-li před tímto obdobím. Tato energie dosáhne hlouběji do „temnoty“ a negativity. Lze říci, že jsou dobře osvětleni naši kostlivci ve skříni. Nelze si jich nevšimnout a nelze je jednoduše vytěsnit. Nemoc nebo ztráta energie nás pokládá na lopatky a my zastavujeme. Uvědomuje se své myšlenky a nálady, protože nejsme schopni se rozptylovat. Rozptylovadla nás také přestávají bavit. Když se poddáme, zjistíme, že samotný odpor nám bere spoustu energie a konfrontace sama se sebou není až tak bolestná jak si mysl představovala. Vždy je člověk konfrontován pouze s tím, co zvládne. A to jsou ony Vánoce. Vánoce, období světla, které osvětluje vše a před kterým se nic neschová. Klid je ve skutečnosti vzdání se odporu, nelpění a radostné očekávání něčeho nového. Nového počátku, nikoliv začátku! Začátek vždy obsahuje staré vzorce.  Počátek se rodí z onoho klidu po ukončení starého způsobu myšlení, konání a opuštění starých záměrů. Počátek zrodí něco skutečně nového. A  tuhle šanci právě probíhající náročné období přináší.