REKONEKTIVNÍ OŠETŘENÍ  |  KRANIOSAKRALNÍ OSTEOPATIE  |  MASÁŽE

Roman Michna

Telefon

+420 603 892 891

E-mail

roman@studiosolaris.cz

Přijetí

Říká se, že většina lidí stráví svůj život odmítáním toho, co bylo, a nebo obavami z budoucnosti.  Z toho důvodu nejsou schopni prožívat v současnosti radost.  V této době jsme atakováni zprávami s neradostným výhledem budoucnosti týkajících se ekonomických vyhlídek , kdy konec roku můžeme očekávat inflaci přes 30%. (tento text byl zveřejněn 17.6. 2022)  Závěry grafů životní úrovně vypadají jako sjezdovka v Kitzbuhelu. Moudrý člověk ví, že tato situace byla nevyhnutelná. Lidé se pídí po příčině. V tuto chvíli se budu současné situaci věnovat pouze okrajově a nebudu se do ní více nořit, protože by vyžadovala mnohem podrobnější analýzu. Bude však pojmenován základní problém. Ovšem tím hlavním, o čem chci posléze psát, je způsob jak se k výzvě postavit.

 

Budeme vycházet z mapy vědomí lidstva sestavné Davidem R. Hawkinsem a budeme se na ní orientovat pomocí svalového testu. Jak již víme, vše co existuje, a co se uskutečnilo, každé myšlence, záměru či skutku byla vtištěna člověkem a jeho životem energie, která je navždy uložena v prostoru  Universa, vyzařuje zde a lze ji měřit pomocí svalového testu. Ten využívá energii plnící meridiány lidského těla. Vše, co se nachází nad úrovni 200 je pozitivní, prospěšné pro jedince, společnost i planetu.  Životní energie je přítomna a dochází k posílení svalů. Maximální úroveň Pravdy je kalibrována na 1000 a v lidském těle ji dokázalo realizovat pouze několik málo jedinců (Buddha, Krišna, Ježíš Kristus). My tedy zkoumáme úroveň pravdivosti odvíjející se od této maximální konstanty.  To co je pod hranící 200, pravdu neobsahuje a je od ní vzdáleno. Čím níže v tabulce se pohybujeme, tím vzdálenější od Pravdy jsme, energie neprostopuje systémem meridiánů a dochází k oslabení svalové síly, potažmo vnitřních orgánů člověka, dochází k oslabení nervového a imunitního systému.  Takovéto zkoumání Pravdy nazval David Hawkins „stezkou radikální pravdy“.  Následující dva odstavce mohou být nepříjemné pro čtenáře, kteří se ztotožňují s nějakým politickým systémem, stranami či svou předchozí volbou, kterou vnímají jako neomylnou. Doporučuji je tedy přeskočit, pokud není člověk schopen alespoň dočasně opustit svá stanoviska, názory či je minimálně zpochybnit.

 

 

Jak již čtenáři těchto článků a knih Davida Hawkinse (úroveň vědomí 992) ví, struktura obyvatel planety je víceméně obdobná. Většina se jich nachází v úrovních vědomí pod hranicí integrity (200), tedy negativity. Průvodním pocitem této sféry je nedostatek.  Motivy, myšlenky a životy těchto lidí jsou ovlivňovány destruktivním polem studu, viny, apatie a smutku, kdy je člověk stahován nevyřešenou minulostí, traumaty a špatně zpracovaným strachem. Pokud je strach překonán, člověk se orientuje na budoucnost, zisk a uspokojení ega pomocí touhy, hněvu a pýchy . V ČR se v tuto chvíli nachází v těchto hladinách 77% obyvatel. Demokratický systém je sám o sobě velmi pozitivní, vykazuje hodnotu 410, ovšem je-li aplikován na takto  strukturovanou společnost, kde ve volbách rozhoduje  drtivá většina z dolní poloviny tabulky, výsledek je předem zadán. (tato situace je obdobná v téměř všech „demokratických zemích“). Takto se každá „demokratická“ společnost dříve či později dostane do vážné krize. Rozhoduje většina.  Počet vysokoškolských titulů před a za jménem, neurčují úroveň vědomí člověka. Jsou zde rozhodující jeho skutečné záměry, jejich kvalita. Lze tedy říci, že úroveň vědomí a dosažené vzdělání či IQ u jednotlivce nejsou spojené nádoby. Ve společnosti (tedy průměru) je to však jinak, čím vyšší je úroveň vědomí národa, tím vyšší je vzdělanost, tím větší kvalitu má vzdělávací systém atd.  Vysoká inteligence jedince je mnohdy používána k manipulaci s pravdou, zastírání a ovlivňování druhých rétorickými schopnostmi, jak známe z politiky. V ČR například pouze 16% studentů náročného oboru medicíny  studuje tento obor se záměrem pomáhat druhým. Záměry 84% uchazečů o lékařský titul jsou zcela jiné.  Ostatně připomeňme si některé profesory, lékaře, vědce a jiné vzdělance, kteří v době „virové pandemie“ obhajovali restrikce, jejichž průměrná úroveň vědomí vykazovala hodnotu 165, šířili strach (100) a obhajovali nesmyslná nařízení od povinného nošení roušek ve školách (110) až po povinnou vakcinaci experimentální látkou (30). To vše vedlo k dramatickému poklesu průměrné úrovně vědomí v ČR v období od ledna 2020  do ledna 2022 z 345 na 315. (jak víme lidského ducha povznáší a tedy imunitu posiluje umění, sport, kultura, vzdělávání a vzájemné sdílení pocitů. To vše bylo zakázáno a omezeno).  Panika, hysterie a restrikce vedly k vysokému počtu úmrtí oproti průměru. V tabulce WHO níže vidíme, že tolik kritizované Švédsko, které nezavádělo restrikce, nezavíralo školy, obchody a služby, nenutilo lidi používat roušky, respirátory a zejména neuchylovalo se k šíření strachu, se stalo jedním z vítězů celé této krize. A to nejsou do této tabulky zaneseny údaje o zadluženosti státu, poklesu životní úrovně a HDP, důvěry obyvatel v systém, zanedbání lékařské péče, která de facto nefungovala, komplikace vzniklé odkládáním operací, nárůstu psychických onemocnění a depresí u dětí, jejich závislosti na internetu z dob distanční výuky,  následky rouškového syndromu apod. Přičemž řešení celého problému bylo jednoduché. Když prověříme tvrzení: „eliminovat závažné průběhy virového onemocnění Covid-19 lze vhodným dávkování vitamínů a minerálů“ , získáme hodnotu pravdivosti 475. Zde patří zejména vitamin D, C, zinek a omega3 mastné kyseliny. Moudří lidé na to upozorňovali od počátku pandemie. Bohužel vhodné hodnoty výše zmíněných doplňků stravy nezná většina lékárníků a lékařů. (tématu jsem se věnoval v dřívějších článcích o vitaminech C a D).  Když dále prověříme tvrzení, které rozšíříme: „eliminovat závažné průběhy virového onemocnění Covid-19 lze vhodným dávkováním vitamínu, minerálů, otužováním, sportováním a radostným prožíváním života v přítomnosti přátel a rodiny“ získáme hodnotu 575.

 

 

V tuto chvíli směřujeme ke krizi další, která má své kořeny mnohem hlouběji a která byla urychlena kroky minulé vlády (115) Andreje Babiše (120). Současná vláda Petra Fialy (185) vykazuje hodnotu 180. Tato úroveň Pýchy je na vedoucích pozicích v krizi velmi nebezpečná. Je zde již přítomno mnohem více hybné energie než na úrovni vědomí minulé vlády – touhy. Pýcha si uvědomuje svou zranitelnost, pojí-li se s intelektem, stane se intelektuální pýchou a veškerou tuto energii může použít na obranu svého postavení. Je náchylná k pádu, ale také paradoxně ještě více provokuje a přitahuje útok. Základní charakteristikou pýchy je popření. Může na sebe vzít podobu arogance a pohrdání kdy člověk řekne: „Vy si myslíte, že to potřebujete, ale já vím, že ne“.   Z této arogance pak může vzniknout předpoklad, že levá část našeho mozku může obsáhnout celé poznání a to vede k ateismu.  „Ateismus je popření pravdy o tom, co lze prožít lidskými zkušenostmi“. David R. Hawkins (992)    Ego odráží nabobtnalý pocit sebe sama, což je velmi nebezpečné. Takto orientovaná pýcha pak destruuje sama sebe a je-li ve vedoucí pozici, vede ke zničení firmy, společnosti, ekonomiky, státu. Všichni známe : pýcha předchází pád.

Krize je tedy neodvratná. Někteří lidé panikaří, někteří situaci negují a vytěsňují. Jiní používají zdravou racionalitu a snaží se jak nejlépe umí na situaci alespoň trošku připravit. Lidé, kteří se svou úrovni vědomí nacházejí ve spodní polovině tabulky, tedy negativitě, hodnotí zkušenosti na základě toho, co jim vzala či co získali. Myslíme tím majetek, finance, funkce či status. Lidé, kteří se již nacházejí na úrovni integrity, tedy v horní polovině tabulky, zkušenost oceňují významem, který zasazují do kontextu. Takto se člověk posunuje od myšlení k uvědomování, roste moudrost a úroveň vědomí. Každá životní událost tedy z tohoto „vyššího“ pohledu, bez ohledu na to jak je „tragická“, obsahuje skrytou lekci! Jedním z přínosů životních krizí je zvýšení sebedůvěry. Situace může být zdrcující a my jsme nuceni zastavit všechny naše hry na odvrácení pozornosti, sundat masky, podívat se důkladně na svůj život a přehodnotit názory, cíle, hodnoty a záměry.  Když odhalíme a oceníme skrytý dar krize, začne u člověka docházet k uzdravování. Jak píše David Hawkins: “ Karl Gustav Jung (úroveň vědomí 520) po celoživotním bádání dospěl k závěru, že v nevědomí existuje vrozené nasměrování k celistvosti a k realizaci Já (ducha, nikoliv „já“ – ega)  a že nevědomí bude za tímto účelem vytvářet způsoby a prostředky, i když budou pro vědomou mysl traumatizující“. Jak bylo popsáno v předešlých článcích o intuici (I a II. díl.), trauma může člověka ničit, ovšem jeho zpracování je jednou z hlavních cest člověka k vnitřní transformaci.

 

Jung pracoval taky s našim stínem, což je vše potlačené. V krizi se právě s tímto stínem seznamujeme. Můžeme se budoucnosti bát, tedy ego se bojí a vytváří strach ze strachu, a nebo ji můžeme jednoduše přijmout, protože jsme si ji přitáhli pro náš vnitřní růst. Viktor Frankl (úroveň vědomí 510) byl rakouský neurolog a psychiatr. Jeho rodiče se do Vídně přestěhovali z Pohořelic u Brna. Za druhé světové války vedl jedinou nemocnici ve Vídni, která přijímala židovské pacienty.  On sám musel kvůli židovskému původu přestat léčit Árijce. ( V roce 1938 měl možnost uprchnout do zahraničí, zůstal však kvůli blízkým). Jak se píše na Wikipedii: „jeho lékařské diagnózy zachraňovaly nemocné před eutanazií podle nacistického programu“. V roce 1942 byl odeslán do koncentračního tábora, prošel Terezínem, Osvětimi a Turkheimem. Zde organizoval tajná setkání a přesvědčoval spoluvězně, že pokud budou mít pro co žít, přežijí. Po válce, kterou jeho nejbližší nepřežili,  publikoval 39 knih, které byly přeloženy do 40 jazyků. Dožil se věku 92 let. Zanechal zde po sobě také nový způsob terapie –  logoterapii, kdy se člověk učí zasadit emocionální a traumatické události do nových významů. Poté se mohou změnit a zahojit. Kořeny má logoterapie právě v nacistických koncentračních táborech, kde začal vnímat svoje fyzické a psychické utrpení jako příležitost k dosažení vnitřního obohacení.   „Všechno je možné člověku vzít kromě jedné věci: poslední z lidských svobod – možnost zvolit si vlastní postoj v dané řadě okolností, zvolit si vlastní cestu“. (Frankl, 1959).

 

 

Od mládí jsem milovníkem filmu. Filmy jsem ovšem pouze nekonzumoval, ale také se zajímal o jejich vznik. Všiml jsem si, že většina snímků, které se nesmazatelně zapsaly jako klenoty do dějin světové kinematografie, se rodily v náročných a komplikovaných podmínkách. Některé málem ani nebyly dokončeny. Pouze odvaha, risk a maximální nasazení tvůrců jim umožnily spatřit světlo světa a promítačky. V roce 1978 přišel do kin film Michaela Cimina Lovec jelenů. Ten popisuje příběh několika kamarádů, kteří se rozhodli jako dobrovolníci bojovat ve Vietnamu, což byla pro ně velmi traumatizující zkušenost mající zásadní dopady na jejich další životy.  Film byl naprosto hvězdně obsazen Robertem de Nirem, Meryl Streep, Christopherem Walkerem a Johnem Cazalem. Málokdo však ví, že snímek málem nevznikl. Na počátku natáčení byla Johnu Cazalemu diagnostikována rakovina kostí s progresivním rychlým průběhem. V té době lékaři tvrdili, že ji není možné uzdravit. Režisér Michael Cimino velmi stál o Cazaleho účast ve filmu a tak tajil producentům skutečnost o jeho zdravotním stavu. Ti se však o Cazaleho nemoci dozvěděli a chtěli roli přeobsadit. Režisér to odmítl s tím, že raději z projektu ustoupí. Meryl Streep, v té době Cazaleho snoubenka,  se zachovala obdobně a všichni herci posléze podepsali dodatek ke smlouvě, že pokud by John Cazale zemřel dříve, než bude film dotočen, nebudou si nárokovat žádné finance. Scény z Johnem Cazalem byly natáčeny přednostně. Cazale zemřel krátce po dokončení filmu a premiéry se nedočkal. Hrál pouze v pěti filmech, ovšem každý je považován za klasiku a každý byl nominován na Oscara za nejlepší film. John Cazale je dalším z příkladů jak je možné se tváří v tvář vážné krizi zachovat a do poslední chvíle žít a tvořit díky přijetí a odvaze své ideály.

 

 

Přijetí (350) a odvaha (200) jsou klíčovými přístupy v jakékoliv vážné situaci. Přichází přesvědčení o vlastní soběstačnosti a schopnost vytvořit něco uspokojujícího. Není omezen bezmoci a stavem oběti.  Přijetí je ve skutečnosti propouštěním odporu. Příklady Viktora Frankla či Johna Cazaleho jsou jedněmi z mnoha, které nám ukazují, že i v nejextrémnějších podmínkách vznikají zásadní myšlenky, knihy či díla.  Odpor a negace naopak vytváří utrpení, stagnaci a deflaci duše. Na nás je, jak se k situaci postavíme, kormidlo máme v rukou my! Postoje ze spodní poloviny tabulky vědomí jsou postoje oběti. Oběť hledá viníka, chce trestat, napravovat spravedlnost, lituje se, stěžuje si. Odvaha a přijetí naopak přivádí do života moc. Jde o přechod od myšlení k uvědomování. Uvědomování, potažmo vzestup úrovně vědomí, je největší dar, který můžeme dát světu, a od toho se vše odvíjí. Uvědomování dává našemu životu význam. Zasadíme-li význam do kontextu přichází moudrost.  Změna tedy musí přijít od nás, z naší vnitřní změny, ze změny přístupu k životu a situacím.  Takovou příležitost dává člověku krize. „Aby negativita mohla platit i pro náš život, musíme se ji nejprve upsat a zadruhé ji dodávat energii svým přesvědčením“ David R. Hawkins. V praxi to znamená, že i v době finanční krize existují lidé, kteří prosperují a v době epidemie nemoci existují lidé, kteří zůstanou zdrávi.

Zdroje:
David R. Hawkins – Moc versus Síla
David R. Hawkins – Neulpívat, cesta odevzdávání
David R. Hawkins – Vzestup po úrovních vědomí
Viktor E. Frankl – A přesto říci životu ano – Psycholog prožívá koncentrační tábor
CSFD
Wikipedie